עופר שערים אוטומטיים אחראית לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בחשבונית העסקה למשך שנה ובהתאם לתנאים הבאים: 

1. שנת אחריות:
שנת האחריות תחל מתאריך הרכישה המצוין בחשבונית העסקה. במוצרים אשר הותקנו על ידי עופר שערים,
תחל תקופת האחריות מסיום ההתקנה, ובלבד שעד מועד ההתקנה נשמר המוצר בתנאים ראויים ולא נעשה בו
כל שימוש.

2. אחריות לביצוע תיקונים ואופן ביצועם:
במהלך תקופת האחריות עופר שערים מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר, לרבות חלקי
חילוף.  עופר שערים מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
עופר שערים מתחייבת להחזיר את המוצר למצבו טרם הקלקול או לספק ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג
ואיכות דומים ושווי ערך.
במקרים בהם חברת עופר שערים ביצעה את ההתקנה התיקון יבוצע באתר ההתקנה.
במקרים אחרים על הלקוח להביא את המוצר לתיקון במעבדתנו בכתובת: רח' המלאכה 30 חולון.
או, ללקוחות שאינם מאזור המרכז, אל אחד מהסוכנים האזוריים לפי המלצתנו הטלפונית.
החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 7 ימים מיום הגעת המוצר לתחנת השירות.
החברה תמסור ללקוח מסמך בכתב ובו תפורט מהות התיקונים והחלקים שהוחלפו.
החברה תספק חלקי חילוף בתשלום לתקופה של לפחות שנה נוספת מעבר לשנת האחריות.

3. תנאים לגביית תשלום בתקופת האחריות:
במקרה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן תהא עופר שערים רשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, חלקי חילוף, הובלה ועבודה.
א: נזק שנגרם על ידי כוח עליון.
ב: נזק שנגרם בעקבות חבלה לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
ג: תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי עופר שערים.
ד: ניתוק חשמל שאינו קשור למוצר.

4. החברה לא תהא אחראית לפי תעודה זו:
להפסדים ונזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המוצר או עקב קלקול שנגרם בו.
אנו ממליצים לנטרל את המוצר בעת תקלה ולהזמין טכנאי עופר שערים. כמו כן מומלץ להזמין בדיקה שנתית של השער/ מחסום.

 

 

 

להפניה לייעוץ ולרכישה
השאר פרטים
וניצור עמך קשר בהקדם